Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +43.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +204.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +43.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +204.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին B12 - 0.3
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին B12 - 0.3

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +84.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1131.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +244.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1520%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +84.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1131.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +244.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1520%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +357.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +124.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.3%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +357.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +124.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Banana pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 19.74g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 2.76g Rolo
Ճարպեր 20.93g 1.7g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 19.74g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 105kcal Rolo
Շաքար 63.93g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0g Rolo
Կալցիում 145mg 102mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.06mg Rolo
Մագնեզիում 0mg 12mg Banana pudding
Ֆոսֆոր 71mg 216mg Banana pudding
Կալիում 188mg 131mg Rolo
Նատրիում 188mg 296mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.33mg Banana pudding
Պղինձ 0mg 0.01mg Banana pudding
Մանգան 0mg 0.003mg Banana pudding
Սելեն 0µg 2µg Banana pudding
Վիտամին A 121IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 34µg 46µg Banana pudding
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին D 0IU 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0.9mg 0.8mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.033mg Banana pudding
Վիտամին B2 0.12mg 0.137mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.04mg 0.072mg Banana pudding
Վիտամին B5 0mg 0.267mg Banana pudding
Վիտամին B6 0mg 0.036mg Banana pudding
Folate, total 0µg 4µg Banana pudding
Վիտամին B12 0.33µg 0.3µg Rolo
Choline, total 20.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 12mg 6mg Banana pudding
Հագեցած ճարպ 14.542g 0.971g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 0.46g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 0.118g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
13%
Rolo
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 108mg)
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 63.93g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.571g)
Which food is richer in minerals?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: