Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Crunch bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Crunch bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
13
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +607.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 5
հավասար Ածխաջրեր - 67
հավասար Այլ - 1.35
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +607.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 5
հավասար Ածխաջրեր - 67
հավասար Այլ - 1.35

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 16
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 16

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Crunch bar
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Crunch bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 65.1g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 5g Rolo
Ճարպեր 20.93g 26g Crunch bar
Ածխաջրեր 67.95g 67g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 500kcal Crunch bar
Շաքար 63.93g 55g Crunch bar
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.9g Crunch bar
Կալցիում 145mg 100mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.7mg Crunch bar
Ֆոսֆոր 71mg Rolo
Կալիում 188mg 305mg Crunch bar
Նատրիում 188mg 150mg Crunch bar
Վիտամին A 121IU 107IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0.5mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg Rolo
Վիտամին B2 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg Rolo
Վիտամին B12 0.33µg Rolo
Choline, total 20.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 13mg Rolo
Տրանս ճարպ 0g 0.137g Rolo
Հագեցած ճարպ 14.542g 16g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Crunch bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
1%
Crunch bar
Mineral Summary Score
13%
Rolo
10%
Crunch bar

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Rolo
Rolo is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.458g)
Which food is richer in minerals?
Rolo
Rolo is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Rolo
Rolo is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Շաքար (difference - 8.93g)
Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 38mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: