Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 193
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 193

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +100.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +645%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6262.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +84.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +100.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +645%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6262.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +84.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rolo
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +51.6%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
հավասար Այլ - 1.5
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +51.6%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
հավասար Այլ - 1.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rolo
0
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +162.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +921.1%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +162.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +921.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Oh henry
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 63.6g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 20.93g 23g Oh henry
Ածխաջրեր 67.95g 65.5g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 462kcal Rolo
Շաքար 63.93g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.9g Oh henry
Կալցիում 145mg 69mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.5mg Oh henry
Մագնեզիում 0mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 71mg 140mg Oh henry
Կալիում 188mg 259mg Oh henry
Նատրիում 188mg 193mg Rolo
Ցինկ 0mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 0µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 121IU 0IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 0µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 0.9mg 0mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.12mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 0.04mg 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 0µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.33µg 0.2µg Rolo
Choline, total 20.1mg 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 3.2µg 1.2µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 7mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0g 0.05g Rolo
Հագեցած ճարպ 14.542g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
13%
Rolo
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 17.73g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.942g)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: