Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +22.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +169%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +61.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +22.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +169%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +61.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6075%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +34.4%
հավասար Վիտամին C - 0.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6075%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +34.4%
հավասար Վիտամին C - 0.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.6%
հավասար Ածխաջրեր - 63.23
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.6%
հավասար Ածխաջրեր - 63.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +213.2%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +213.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Whatchamacallit
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 61.33g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 20.93g 23.68g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 67.95g 63.23g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 494kcal Whatchamacallit
Շաքար 63.93g 48.86g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 145mg 118mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 0mg 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 71mg 138mg Whatchamacallit
Կալիում 188mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 188mg 299mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.43mg Whatchamacallit
Պղինձ 0mg 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 0µg 0.7µg Whatchamacallit
Վիտամին A 121IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 34µg 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.1mg 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0.9mg
Վիտամին B1 0.02mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.12mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 0.04mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0mg 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 0µg 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.33µg 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 20.1mg 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 3.2µg 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 12mg
Տրանս ճարպ 0g 0.12g Rolo
Հագեցած ճարպ 14.542g 17.04g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
13%
Rolo
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 15.07g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 111mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.498g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (12 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: