Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Seaweed և Rapini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Seaweed and Rapini

  • Seaweed has more Folate, total, Մագնեզիում, Պղինձ, and Երկաթ, while Rapini has more Վիտամին K, Վիտամին C, Վիտամին A, RAE, Վիտամին B6, and Վիտամին B1.
  • Rapini's daily need coverage for Վիտամին K is 132% higher.
  • Rapini contains 7 times less Նատրիում than Seaweed. Seaweed contains 233mg of Նատրիում, while Rapini contains 33mg.

The food types used in this comparison are Seaweed, kelp, raw and Broccoli raab, raw.

Infographic

Seaweed vs Rapini infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
3
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +450%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +209.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +120.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 51% 107% 87% 18% 8% 31% 34% 44%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +450%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +209.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +120.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
7
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2160.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +573.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +224%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +159.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +239.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 0% 10% 13% 35% 9% 39% 1% 135% 0% 166%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2160.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +573.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +224%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +159.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +239.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Seaweed Rapini
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Seaweed Rapini Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.27g 0.15g Seaweed
Սպիտակուցներ 1.68g 3.17g Rapini
Ճարպեր 0.56g 0.49g Seaweed
Ածխաջրեր 9.57g 2.85g Seaweed
Կալորիականություն 43kcal 22kcal Seaweed
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g 0.17g Rapini
Շաքար 0.6g 0.38g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 2.7g Rapini
Կալցիում 168mg 108mg Seaweed
Երկաթ 2.85mg 2.14mg Seaweed
Մագնեզիում 121mg 22mg Seaweed
Ֆոսֆոր 42mg 73mg Rapini
Կալիում 89mg 196mg Rapini
Նատրիում 233mg 33mg Rapini
Ցինկ 1.23mg 0.77mg Seaweed
Պղինձ 0.13mg 0.042mg Seaweed
Վիտամին A 116IU 2622IU Rapini
Վիտամին E 0.87mg 1.62mg Rapini
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 3mg 20.2mg Rapini
Վիտամին B1 0.05mg 0.162mg Rapini
Վիտամին B2 0.15mg 0.129mg Seaweed
Վիտամին B3 0.47mg 1.221mg Rapini
Վիտամին B5 0.642mg 0.322mg Seaweed
Վիտամին B6 0.002mg 0.171mg Rapini
Folate, total 180µg 83µg Seaweed
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 66µg 224µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.048mg 0.043mg Seaweed
Տրեոնին 0.055mg 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.076mg 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.083mg 0.17mg Rapini
Լիզին 0.082mg 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.025mg 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.043mg 0.128mg Rapini
Վալին 0.072mg 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.024mg 0.066mg Rapini
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.247g 0.05g Rapini
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.098g 0.026g Seaweed
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.047g 0.13g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Seaweed Rapini
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
36
Seaweed
86
Rapini
Mineral Summary Score
47
Seaweed
27
Rapini

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
10%
Seaweed
19%
Rapini
Carbohydrates
10%
Seaweed
3%
Rapini
Fats
3%
Seaweed
2%
Rapini

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Seaweed
Seaweed is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Seaweed
Seaweed is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Seaweed
Seaweed is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 0.22g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rapini
Rapini is lower in Նատրիում (difference - 200mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rapini
Rapini is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.197g)
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Seaweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168457/nutrients
  2. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: