Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ցինկ - 0.18
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ցինկ - 0.18

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +109.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +550.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +109.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +550.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3907%
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3907%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +628.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.144
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +628.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.144

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Apple crisp
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 29.44g Skor bar
Սպիտակուցներ 3.13g 1.75g Skor bar
Ճարպեր 30.37g 3.43g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 30.84g Skor bar
Կալորիականություն 541kcal 161kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 30mg 35mg Apple crisp
Երկաթ 0.57mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 10mg 8mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg 28mg Skor bar
Կալիում 153mg 78mg Skor bar
Նատրիում 317mg 351mg Skor bar
Ցինկ 0.17mg 0.18mg Apple crisp
Պղինձ 0.04mg 0.071mg Apple crisp
Մանգան 0mg 0.13mg Apple crisp
Սելեն 0µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 204IU 142IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 29µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 0.38mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.02mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.1mg 0.081mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.04mg 0.092mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.022mg 0.04mg Apple crisp
Folate, total 2µg 16µg Apple crisp
Վիտամին B12 0.21µg 0µg Skor bar
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg 4.1µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 0mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 18.78g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 1.334g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 1.144g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Skor bar
Skor bar is lower in Նատրիում (difference - 34mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 40.21g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.095g)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: