Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +185%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +247.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +188.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 295
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +185%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +247.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +188.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 295

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +250%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +105%
հավասար Folate, total - 2
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +250%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +105%
հավասար Folate, total - 2

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +304.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +428.7%
հավասար Այլ - 1.31
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +304.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +428.7%
հավասար Այլ - 1.31

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +843.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +252.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.7%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +843.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +252.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Bit-o-honey
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 3.13g 2g Skor bar
Ճարպեր 30.37g 7.5g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 541kcal 375kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 48g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 0.2g Skor bar
Կալցիում 30mg 35mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.57mg 0.2mg Skor bar
Մագնեզիում 10mg 7mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg 28mg Skor bar
Կալիում 153mg 44mg Skor bar
Նատրիում 317mg 295mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.17mg 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.04mg 0.026mg Skor bar
Մանգան 0mg 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 0µg 1.3µg Bit-o-honey
Վիտամին A 204IU 0IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 0µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 0.3mg Skor bar
Վիտամին D 3IU 0IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0.8mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.02mg 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.1mg 0.044mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg 0.069mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg 0.082mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.022mg 0.009mg Skor bar
Folate, total 2µg 2µg
Վիտամին B12 0.21µg 0.06µg Skor bar
Choline, total 3.1mg 2.5mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg 0µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 0mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 18.78g 5.5g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 1.03g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 0.338g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 11.89g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 22mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.28g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: