Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +610%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +91.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +145.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -61.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +610%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +91.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +145.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -61.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +240%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +240%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +332.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +68.3%
հավասար Ածխաջրեր - 63.81
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +332.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +68.3%
հավասար Ածխաջրեր - 63.81

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +83.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.3%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +83.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Caramello
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 62.61g Caramello
Սպիտակուցներ 3.13g 6.19g Caramello
Ճարպեր 30.37g 21.19g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 63.81g Caramello
Կալորիականություն 541kcal 462kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 56.92g Caramello
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 1.2g Skor bar
Կալցիում 30mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.57mg 1.09mg Caramello
Մագնեզիում 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg 150mg Caramello
Կալիում 153mg 341mg Caramello
Նատրիում 317mg 122mg Caramello
Ցինկ 0.17mg Skor bar
Պղինձ 0.04mg Skor bar
Վիտամին A 204IU 303IU Caramello
Վիտամին A, RAE 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.02mg Skor bar
Վիտամին B2 0.1mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg Skor bar
Վիտամին B6 0.022mg Skor bar
Folate, total 2µg Skor bar
Վիտամին B12 0.21µg Skor bar
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 27mg Caramello
Հագեցած ճարպ 18.78g 12.72g Caramello
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 5.29g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 0.63g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
2%
Caramello
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Caramello
Caramello is lower in Շաքար (difference - 2.97g)
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 195mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Caramello
Caramello is lower in Խոլեստերին (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Caramello
Caramello is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.06g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: