Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sturgeon և Whelk սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sturgeon vs Whelk infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Whelk
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +564.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1017.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +282.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +503.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3786.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +453.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 282
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 34% 32% 116% 32% 9% 15% 18% 3.9% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 34% 377% 123% 121% 61% 54% 89% 687% 116% 489%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +564.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1017.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +282.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +503.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3786.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +453.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 282

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Whelk
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +440.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +406.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +625.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 53% 13% 387% 0% 20% 21% 189% 52% 53% 13% 313% 38% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9.7% 0% 0% 23% 12% 49% 37% 24% 150% 8.3% 2268% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +440.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +406.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +625.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Whelk
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +547.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +130.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
հավասար Այլ - 4
21% 5% 70% 4%
Սպիտակուցներ: 20.7 գ
Ճարպեր: 5.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.94 գ
Այլ: 4.18 գ
48% 16% 32% 4%
Սպիտակուցներ: 47.68 գ
Ճարպեր: 0.8 գ
Ածխաջրեր: 15.52 գ
Ջուր: 32 գ
Այլ: 4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +547.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +130.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
հավասար Այլ - 4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
1
Whelk
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4339.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1823.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.7%
26% 55% 19%
Հագեցած ճարպ: 1.173 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.486 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.885 գ
38% 34% 28%
Հագեցած ճարպ: 0.062 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.056 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.046 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4339.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1823.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sturgeon Whelk
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sturgeon Whelk Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 15.52g Whelk
Սպիտակուցներ 20.7g 47.68g Whelk
Ճարպեր 5.18g 0.8g Sturgeon
Ածխաջրեր 0g 15.52g Whelk
Կալորիականություն 135kcal 275kcal Whelk
Կալցիում 17mg 113mg Whelk
Երկաթ 0.9mg 10.06mg Whelk
Մագնեզիում 45mg 172mg Whelk
Ֆոսֆոր 271mg 282mg Whelk
Կալիում 364mg 694mg Whelk
Նատրիում 69mg 412mg Sturgeon
Ցինկ 0.54mg 3.26mg Whelk
Պղինձ 0.053mg 2.06mg Whelk
Մանգան 0.03mg 0.89mg Whelk
Սելեն 16.2µg 89.6µg Whelk
Վիտամին A 875IU 162IU Sturgeon
Վիտամին A, RAE 263µg 49µg Sturgeon
Վիտամին E 0.63mg Sturgeon
Վիտամին D 515IU Sturgeon
Վիտամին D (D2 + D3) 12.9µg Sturgeon
Վիտամին C 0mg 6.8mg Whelk
Վիտամին B1 0.08mg 0.049mg Sturgeon
Վիտամին B2 0.09mg 0.214mg Whelk
Վիտամին B3 10.1mg 1.995mg Sturgeon
Վիտամին B5 0.87mg 0.4mg Sturgeon
Վիտամին B6 0.23mg 0.65mg Whelk
Folate, total 17µg 11µg Sturgeon
Վիտամին B12 2.5µg 18.14µg Whelk
Choline, total 70mg Sturgeon
Վիտամին K 0.1µg Sturgeon
Տրիպտոֆան 0.232mg 0.618mg Whelk
Տրեոնին 0.907mg 2.136mg Whelk
Իզոլեյցին 0.954mg 1.655mg Whelk
Լեյցին 1.682mg 3.807mg Whelk
Լիզին 1.901mg 2.93mg Whelk
Մեթիոնին 0.613mg 1.205mg Whelk
Ֆենիլալանին 0.808mg 1.648mg Whelk
Վալին 1.066mg 2.075mg Whelk
Հիստիդին 0.609mg 0.977mg Whelk
Խոլեստերին 77mg 130mg Sturgeon
Հագեցած ճարպ 1.173g 0.062g Whelk
22:6 n-3 (DHA) 0.119g 0.012g Sturgeon
20:5 n-3 (EPA) 0.249g 0.008g Sturgeon
22:5 n-3 (DPA) 0.058g Sturgeon
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.486g 0.056g Sturgeon
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.885g 0.046g Sturgeon

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sturgeon Whelk
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
89%
Sturgeon
199%
Whelk
Mineral Summary Score
35%
Sturgeon
215%
Whelk

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whelk
Whelk is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whelk
Whelk is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.111g)
Which food is lower in glycemic index?
Whelk
Whelk is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in minerals?
Whelk
Whelk is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Նատրիում (difference - 343mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is richer in vitamins?
Sturgeon
Sturgeon is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sturgeon - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175148/nutrients
  2. Whelk - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171984/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: