Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Tamarind և Carambola սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Tamarind and Carambola

  • Tamarind has more Վիտամին B1, Երկաթ, Մագնեզիում, Կալիում, Ֆոսֆոր, Վիտամին B2, Վիտամին B3, Բջջանյութ(Fiber), and Կալցիում, however Carambola is richer in Վիտամին C.
  • Tamarind's daily need coverage for Վիտամին B1 is 35% more.
  • Tamarind contains 35 times more Երկաթ than Carambola. Tamarind contains 2.8mg of Երկաթ, while Carambola contains 0.08mg.

The food varieties used in the comparison are Tamarinds, raw and Carambola, (starfruit), raw.

Infographic

Tamarind vs Carambola infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +820%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +841.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +372.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +59.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +820%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +841.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +372.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +59.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +428.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +882.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +173.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +428.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +882.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +173.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tamarind Carambola
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tamarind Carambola Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.4g 3.93g Tamarind
Սպիտակուցներ 2.8g 1.04g Tamarind
Ճարպեր 0.6g 0.33g Tamarind
Ածխաջրեր 62.5g 6.73g Tamarind
Կալորիականություն 239kcal 31kcal Tamarind
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 38.8g 3.98g Carambola
Բջջանյութ(Fiber) 5.1g 2.8g Tamarind
Կալցիում 74mg 3mg Tamarind
Երկաթ 2.8mg 0.08mg Tamarind
Մագնեզիում 92mg 10mg Tamarind
Ֆոսֆոր 113mg 12mg Tamarind
Կալիում 628mg 133mg Tamarind
Նատրիում 28mg 2mg Carambola
Ցինկ 0.1mg 0.12mg Carambola
Պղինձ 0.086mg 0.137mg Carambola
Վիտամին A 30IU 61IU Carambola
Վիտամին E 0.1mg 0.15mg Carambola
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 3.5mg 34.4mg Carambola
Վիտամին B1 0.428mg 0.014mg Tamarind
Վիտամին B2 0.152mg 0.016mg Tamarind
Վիտամին B3 1.938mg 0.367mg Tamarind
Վիտամին B5 0.143mg 0.391mg Carambola
Վիտամին B6 0.066mg 0.017mg Tamarind
Folate, total 14µg 12µg Tamarind
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 2.8µg 0µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.018mg 0.008mg Tamarind
Տրեոնին mg 0.044mg Carambola
Իզոլեյցին mg 0.044mg Carambola
Լեյցին mg 0.077mg Carambola
Լիզին 0.139mg 0.077mg Tamarind
Մեթիոնին 0.014mg 0.021mg Carambola
Ֆենիլալանին mg 0.037mg Carambola
Վալին mg 0.05mg Carambola
Հիստիդին mg 0.008mg Carambola
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.272g 0.019g Carambola
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.181g 0.03g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.059g 0.184g Carambola

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tamarind Carambola
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Tamarind
14
Carambola
Mineral Summary Score
41
Tamarind
10
Carambola

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
17%
Tamarind
6%
Carambola
Carbohydrates
63%
Tamarind
7%
Carambola
Fats
3%
Tamarind
2%
Carambola

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Tamarind
Tamarind is lower in glycemic index (difference - 22)
Which food is lower in Շաքար?
Carambola
Carambola is lower in Շաքար (difference - 34.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carambola
Carambola is lower in Նատրիում (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Carambola
Carambola is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.253g)
Which food is cheaper?
Carambola
Carambola is cheaper (difference - $1.2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients
  2. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: