Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +65.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +45%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +65.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +45%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +130.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +303.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3432%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +109.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +600%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +130.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +303.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3432%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +109.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +600%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5998.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1031.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +272.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +78.4%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5998.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1031.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +272.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +78.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1032.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5086.9%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1032.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5086.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 2.88g 5.4g Butterfinger
Ճարպեր 1.67g 18.9g Butterfinger
Ածխաջրեր 19.56g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 105kcal 459kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2g Butterfinger
Կալցիում 105mg 36mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 0.79mg Butterfinger
Մագնեզիում 12mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 82mg 97mg Butterfinger
Կալիում 133mg 220mg Butterfinger
Նատրիում 121mg 230mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.012mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.007mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 160IU 0IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 0µg Tapioca
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.143mg 0.062mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.277mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.033mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 4µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.25µg 0.04µg Tapioca
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Tapioca
Հագեցած ճարպ 0.991g 9.5g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 45.9g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 109mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.509g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
Butterfinger
Butterfinger is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: