Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Crunch bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Crunch bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +129.3%
հավասար Կալցիում - 100
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +129.3%
հավասար Կալցիում - 100

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tapioca
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +49.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +49.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11440%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1456.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +242.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.4%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11440%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1456.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +242.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.8%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Crunch bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Crunch bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 65.1g Crunch bar
Սպիտակուցներ 2.88g 5g Crunch bar
Ճարպեր 1.67g 26g Crunch bar
Ածխաջրեր 19.56g 67g Crunch bar
Կալորիականություն 105kcal 500kcal Crunch bar
Շաքար 55g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.9g Crunch bar
Կալցիում 105mg 100mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 0.7mg Crunch bar
Մագնեզիում 12mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg Tapioca
Կալիում 133mg 305mg Crunch bar
Նատրիում 121mg 150mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg Tapioca
Մանգան 0.007mg Tapioca
Սելեն 2µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 107IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg Tapioca
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0.5mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg Tapioca
Folate, total 4µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 13mg Tapioca
Տրանս ճարպ 0.137g Tapioca
Հագեցած ճարպ 0.991g 16g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g Tapioca

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Crunch bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
1%
Crunch bar
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
10%
Crunch bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 55g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 29mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tapioca
Tapioca is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.009g)
Which food is richer in minerals?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
Crunch bar
Crunch bar is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: