Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1916.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +96.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +157.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +265.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1900%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1916.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +96.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +157.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +265.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1900%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5886.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
հավասար Վիտամին B12 - 0.26
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5886.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
հավասար Վիտամին B12 - 0.26

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5109%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +255.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1728.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +183%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +176.1%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5109%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +255.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1728.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +183%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +176.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2798.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +8916.4%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2798.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +8916.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 51.76g Reeses cups
Սպիտակուցներ 2.88g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 1.67g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 19.56g 55.36g Reeses cups
Կալորիականություն 105kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 105mg 78mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 12mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 82mg 161mg Reeses cups
Կալիում 133mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 121mg 357mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.012mg 0.24mg Reeses cups
Մանգան 0.007mg 0mg Tapioca
Սելեն 2µg 1.4µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 56IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 17µg Tapioca
Վիտամին E 0.15mg Reeses cups
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0.3mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.143mg 0.11mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.277mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.033mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 4µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.25µg 0.26µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg Reeses cups
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 6mg
Հագեցած ճարպ 0.991g 10.73g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 47.17g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 236mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.739g)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (6 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: