Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Taro և Endive սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Taro and Endive

  • Taro has more Վիտամին B6, Վիտամին E , Կալիում, Պղինձ, and Ֆոսֆոր, while Endive has more Վիտամին K, Folate, total, Վիտամին B5, Վիտամին A, RAE, and Ցինկ.
  • Endive's daily need coverage for Վիտամին K is 192% higher.
  • Endive contains 14 times less Վիտամին B6 than Taro. Taro contains 0.283mg of Վիտամին B6, while Endive contains 0.02mg.

The food types used in this comparison are Taro, raw and Endive, raw.

Infographic

Taro vs Endive infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Taro
6
:
4
Endive
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +88.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +243.5%
հավասար Մանգան - 0.42
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 21% 24% 36% 53% 2% 7% 58% 50% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33% 55% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +88.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +243.5%
հավասար Մանգան - 0.42

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Taro
4
:
6
Endive
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +440.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2751.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +197%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +545.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +23000%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 48% 0% 15% 24% 6% 12% 19% 66% 17% 0% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +440.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2751.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +197%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +545.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +23000%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Taro
2
:
2
Endive
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +689.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
հավասար Ճարպեր - 0.2
26% 71%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 26.46 գ
Ջուր: 70.64 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +689.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
հավասար Ճարպեր - 0.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Taro
2
:
1
Endive
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +300%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.087
29% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.041 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.016 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.083 գ
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +300%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.087

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Taro Endive
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Taro Endive Opinion
Զուտ ածխաջրեր 22.36g 0.25g Taro
Սպիտակուցներ 1.5g 1.25g Taro
Ճարպեր 0.2g 0.2g
Ածխաջրեր 26.46g 3.35g Taro
Կալորիականություն 112kcal 17kcal Taro
Շաքար 0.4g 0.25g Endive
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 3.1g Taro
Կալցիում 43mg 52mg Endive
Երկաթ 0.55mg 0.83mg Endive
Մագնեզիում 33mg 15mg Taro
Ֆոսֆոր 84mg 28mg Taro
Կալիում 591mg 314mg Taro
Նատրիում 11mg 22mg Taro
Ցինկ 0.23mg 0.79mg Endive
Պղինձ 0.172mg 0.099mg Taro
Մանգան 0.383mg 0.42mg Endive
Սելեն 0.7µg 0.2µg Taro
Վիտամին A 76IU 2167IU Endive
Վիտամին A, RAE 4µg 108µg Endive
Վիտամին E 2.38mg 0.44mg Taro
Վիտամին C 4.5mg 6.5mg Endive
Վիտամին B1 0.095mg 0.08mg Taro
Վիտամին B2 0.025mg 0.075mg Endive
Վիտամին B3 0.6mg 0.4mg Taro
Վիտամին B5 0.303mg 0.9mg Endive
Վիտամին B6 0.283mg 0.02mg Taro
Folate, total 22µg 142µg Endive
Վիտամին K 1µg 231µg Endive
Տրիպտոֆան 0.023mg 0.005mg Taro
Տրեոնին 0.069mg 0.05mg Taro
Իզոլեյցին 0.054mg 0.072mg Endive
Լեյցին 0.111mg 0.098mg Taro
Լիզին 0.067mg 0.063mg Taro
Մեթիոնին 0.02mg 0.014mg Taro
Ֆենիլալանին 0.082mg 0.053mg Taro
Վալին 0.082mg 0.063mg Taro
Հիստիդին 0.034mg 0.023mg Taro
Հագեցած ճարպ 0.041g 0.048g Taro
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.016g 0.004g Taro
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.083g 0.087g Endive

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Taro Endive
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Taro
79%
Endive
Mineral Summary Score
26%
Taro
21%
Endive

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Taro
Taro is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.007g)
Which food is cheaper?
Taro
Taro is cheaper (difference - $0.4)
Which food is lower in Շաքար?
Endive
Endive is lower in Շաքար (difference - 0.15g)
Which food is lower in glycemic index?
Endive
Endive is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients
  2. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: