Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tilefish և Croaker սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tilefish vs Croaker infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +433.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 217
հավասար Ցինկ - 0.52
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 12% 24% 101% 45% 7.7% 14% 17% 2% 281%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.6% 32% 30% 93% 30% 45% 14% 22% 10% 212%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +433.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 217
հավասար Ցինկ - 0.52

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
հավասար Վիտամին A - 75
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.1% 0% 0% 0% 35% 44% 66% 52% 69% 13% 313% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.5% 0% 0% 0% 23% 30% 81% 44% 60% 26% 263% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
հավասար Վիտամին A - 75

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +170.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +215.5%
24% 5% 70%
Սպիտակուցներ: 24.49 գ
Ճարպեր: 4.69 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.24 գ
Այլ: 0.58 գ
18% 13% 8% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 18.2 գ
Ճարպեր: 12.67 գ
Ածխաջրեր: 7.54 գ
Ջուր: 59.76 գ
Այլ: 1.83 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +170.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +215.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +299.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +134.1%
25% 39% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.868 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.332 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.246 գ
30% 45% 25%
Հագեցած ճարպ: 3.476 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.32 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.917 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +299.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +134.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tilefish Croaker
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tilefish Croaker Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 7.14g Croaker
Սպիտակուցներ 24.49g 18.2g Tilefish
Ճարպեր 4.69g 12.67g Croaker
Ածխաջրեր 0g 7.54g Croaker
Կալորիականություն 147kcal 221kcal Croaker
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.4g Croaker
Կալցիում 26mg 32mg Croaker
Երկաթ 0.31mg 0.86mg Croaker
Մագնեզիում 33mg 42mg Croaker
Ֆոսֆոր 236mg 217mg Tilefish
Կալիում 512mg 340mg Tilefish
Նատրիում 59mg 348mg Tilefish
Ցինկ 0.53mg 0.52mg Tilefish
Պղինձ 0.052mg 0.065mg Croaker
Մանգան 0.015mg 0.08mg Croaker
Սելեն 51.5µg 38.8µg Tilefish
Վիտամին A 69IU 75IU Croaker
Վիտամին A, RAE 21µg 23µg Croaker
Վիտամին B1 0.14mg 0.09mg Tilefish
Վիտամին B2 0.19mg 0.13mg Tilefish
Վիտամին B3 3.5mg 4.3mg Croaker
Վիտամին B5 0.87mg 0.74mg Tilefish
Վիտամին B6 0.3mg 0.26mg Tilefish
Folate, total 17µg 34µg Croaker
Վիտամին B12 2.5µg 2.1µg Tilefish
Տրիպտոֆան 0.274mg 0.208mg Tilefish
Տրեոնին 1.074mg 0.788mg Tilefish
Իզոլեյցին 1.128mg 0.847mg Tilefish
Լեյցին 1.99mg 1.48mg Tilefish
Լիզին 2.249mg 1.571mg Tilefish
Մեթիոնին 0.725mg 0.525mg Tilefish
Ֆենիլալանին 0.956mg 0.742mg Tilefish
Վալին 1.262mg 0.947mg Tilefish
Հիստիդին 0.721mg 0.525mg Tilefish
Խոլեստերին 64mg 84mg Tilefish
Հագեցած ճարպ 0.868g 3.476g Tilefish
22:6 n-3 (DHA) 0.733g 0.089g Tilefish
20:5 n-3 (EPA) 0.172g 0.113g Tilefish
22:5 n-3 (DPA) 0.143g 0.079g Tilefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.332g 5.32g Croaker
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.246g 2.917g Croaker

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tilefish Croaker
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
46%
Tilefish
41%
Croaker
Mineral Summary Score
51%
Tilefish
50%
Croaker

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tilefish
Tilefish is lower in Նատրիում (difference - 289mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tilefish
Tilefish is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tilefish
Tilefish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.608g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tilefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175152/nutrients
  2. Croaker - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171957/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: