Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +114.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +646.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +13.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +114.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +646.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +13.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +317.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +320%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.058
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +317.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +320%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.058

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +552.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.9%
հավասար Ջուր - 6.99
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +552.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.9%
հավասար Ջուր - 6.99

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +891.7%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +891.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Baby ruth
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 62.8g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 3.31g 21.6g Baby ruth
Ածխաջրեր 87.73g 64.8g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 459kcal Baby ruth
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 54g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 2g Baby ruth
Կալցիում 36mg 47mg Baby ruth
Երկաթ 0.8mg 0.63mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 57mg 94mg Baby ruth
Կալիում 116mg 249mg Baby ruth
Նատրիում 44mg 230mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.13mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.047mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 2.2µg 2.5µg Baby ruth
Վիտամին E 0.65mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին B1 0.056mg 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.07mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 0.21mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.29mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.01mg 0.042mg Baby ruth
Folate, total 9µg 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Baby ruth
Choline, total 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 9.6µg 2.3µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 0.967g 12.1g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 2.638g Baby ruth
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 186mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.133g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 2.32g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: