Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +83.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +469.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +490%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1162.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +274.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3155.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +709.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +83.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +469.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +490%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1162.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +274.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3155.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +709.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +6600%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +6600%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3210%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +226.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +385.3%
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3210%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +226.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +385.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5928.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +432%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.1%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5928.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +432%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.1%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +51.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +3097.5%
21% 55% 11% 3% 9%
Օսլա: 15.3 գ
Սախարոզ: 39.35 գ
Գլյուկոզա: 7.85 գ
Ֆրուկտոզա: 0.4 գ
Լակտոզա: 2.18 գ
Մալթոզ: 6.54 գ
Գալակտոզա: 0 գ
54% 22% 24%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 29.4 գ
Գլյուկոզա: 11.92 գ
Ֆրուկտոզա: 12.79 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +51.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +3097.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 74.73g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 0g Tootsie roll
Ճարպեր 3.31g 0.1g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 74.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 290kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g 12.79g Molasses
Շաքար 56.32g 74.72g Tootsie roll
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Tootsie roll
Կալցիում 36mg 205mg Molasses
Երկաթ 0.8mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 22mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 57mg 31mg Tootsie roll
Կալիում 116mg 1464mg Molasses
Նատրիում 44mg 37mg Molasses
Ցինկ 0.4mg 0.29mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0.047mg 1.53mg Molasses
Սելեն 2.2µg 17.8µg Molasses
Վիտամին E 0.65mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B1 0.056mg 0.041mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg 0.002mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 0.93mg Molasses
Վիտամին B5 0.29mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.01mg 0.67mg Molasses
Folate, total 9µg 0µg Tootsie roll
Choline, total 13.3mg Molasses
Վիտամին K 9.6µg 0µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Molasses
Հագեցած ճարպ 0.967g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 0.032g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0.05g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
18%
Molasses
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Շաքար (difference - 18.4g)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Tootsie roll
Tootsie roll is cheaper (difference - $2)
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.949g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: