Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Tapioca սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Tapioca infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +571.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.7%
հավասար Սելեն - 2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +571.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.7%
հավասար Սելեն - 2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +230%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B5 - 0.277
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +230%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B5 - 0.277

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +348.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +81.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1021.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.4%
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +348.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +81.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1021.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +326.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +336.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.991
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +326.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +336.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.991

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Tapioca
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Tapioca Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 19.56g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 2.88g Tapioca
Ճարպեր 3.31g 1.67g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 19.56g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 105kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Tootsie roll
Կալցիում 36mg 105mg Tapioca
Երկաթ 0.8mg 0.06mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 12mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 82mg Tapioca
Կալիում 116mg 133mg Tapioca
Նատրիում 44mg 121mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 0.35mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg 0.012mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg 0.007mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg 2µg Tootsie roll
Վիտամին A 0IU 160IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 0µg 47µg Tapioca
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0mg 0.7mg Tapioca
Վիտամին B1 0.056mg 0.03mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.21mg 0.075mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg 0.277mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0.033mg Tapioca
Folate, total 9µg 4µg Tootsie roll
Վիտամին B12 0µg 0.25µg Tapioca
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg 0.041mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.06mg 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.11mg 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.09mg 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.01mg 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.05mg 0.139mg Tapioca
Վալին 0.08mg 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.03mg 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 2mg 6mg Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 0.967g 0.991g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 0.452g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0.061g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Tapioca
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
11%
Tapioca
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
13%
Tapioca

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 77mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.024g)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 56.32g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: