Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +253.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +523.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +392.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +253.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +523.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +392.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +753.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +53.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +753.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +53.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Twix
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +169.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.2%
հավասար Ածխաջրեր - 63.73
հավասար Այլ - 1.2
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +169.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.2%
հավասար Ածխաջրեր - 63.73
հավասար Այլ - 1.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Twix
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.6%
հավասար Հագեցած ճարպ - 18.78
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.6%
հավասար Հագեցած ճարպ - 18.78

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 62.43g Twix
Սպիտակուցներ 4.91g 3.13g Twix
Ճարպեր 24.85g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 64.8g 63.73g Twix
Կալորիականություն 502kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 48.25g 59.89g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 1.3g Skor bar
Կալցիում 106mg 30mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.57mg Twix
Մագնեզիում 27mg 10mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 61mg Twix
Կալիում 186mg 153mg Twix
Նատրիում 198mg 317mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.17mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.04mg Twix
Մանգան 0.273mg 0mg Twix
Սելեն 4.3µg 0µg Twix
Վիտամին A 67IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 20µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.74mg 0.58mg Twix
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.6mg 0.5mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.02mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.1mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.13mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.04mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0.022mg Twix
Folate, total 26µg 2µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0.21µg Twix
Վիտամին K 5.6µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 7mg 53mg Twix
Տրանս ճարպ 0.342g Skor bar
Հագեցած ճարպ 18.96g 18.78g Skor bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Twix
10%
Skor bar
Mineral Summary Score
32%
Twix
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 11.64g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 119mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 46mg)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Skor bar
Skor bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.18g)
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: