Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Wakame և Arrowroot սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Wakame vs Arrowroot infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +328%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +134.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +704.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +808%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +65.8%
հավասար Երկաթ - 2.22
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 82% 76% 34% 4.4% 114% 10% 95% 183% 3.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1.8% 83% 18% 42% 40% 3.4% 17% 40% 23% 3.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +328%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +134.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +704.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +808%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +65.8%
հավասար Երկաթ - 2.22
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Wakame
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1794.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +289.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +138.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +72.4%
հավասար Վիտամին B3 - 1.693
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 22% 20% 0% 10% 15% 53% 30% 42% 0.46% 147% 0% 7.6% 13%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.1% 0% 0% 6.3% 36% 14% 32% 18% 61% 254% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1794.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +289.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +138.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +72.4%
հավասար Վիտամին B3 - 1.693

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +220%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +407%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.5%
հավասար Ջուր - 80.75
3% 9% 80% 7%
Սպիտակուցներ: 3.03 գ
Ճարպեր: 0.64 գ
Ածխաջրեր: 9.14 գ
Ջուր: 79.99 գ
Այլ: 7.2 գ
4% 13% 81%
Սպիտակուցներ: 4.24 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 13.39 գ
Ջուր: 80.75 գ
Այլ: 1.42 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +220%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +407%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.5%
հավասար Ջուր - 80.75

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +137%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70%
32% 14% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.058 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.218 գ
29% 3% 68%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.092 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +137%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Wakame Arrowroot
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Wakame Arrowroot Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.64g 12.09g Arrowroot
Սպիտակուցներ 3.03g 4.24g Arrowroot
Ճարպեր 0.64g 0.2g Wakame
Ածխաջրեր 9.14g 13.39g Arrowroot
Կալորիականություն 45kcal 65kcal Arrowroot
Շաքար 0.65g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 1.3g Arrowroot
Կալցիում 150mg 6mg Wakame
Երկաթ 2.18mg 2.22mg Arrowroot
Մագնեզիում 107mg 25mg Wakame
Ֆոսֆոր 80mg 98mg Arrowroot
Կալիում 50mg 454mg Arrowroot
Նատրիում 872mg 26mg Arrowroot
Ցինկ 0.38mg 0.63mg Arrowroot
Պղինձ 0.284mg 0.121mg Wakame
Մանգան 1.4mg 0.174mg Wakame
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 360IU 19IU Wakame
Վիտամին A, RAE 18µg 1µg Wakame
Վիտամին E 1mg Wakame
Վիտամին C 3mg 1.9mg Wakame
Վիտամին B1 0.06mg 0.143mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.23mg 0.059mg Wakame
Վիտամին B3 1.6mg 1.693mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.697mg 0.292mg Wakame
Վիտամին B6 0.002mg 0.266mg Arrowroot
Folate, total 196µg 338µg Arrowroot
Choline, total 13.9mg Wakame
Վիտամին K 5.3µg Wakame
Տրիպտոֆան 0.035mg Wakame
Տրեոնին 0.165mg Wakame
Իզոլեյցին 0.087mg Wakame
Լեյցին 0.257mg Wakame
Լիզին 0.112mg Wakame
Մեթիոնին 0.063mg Wakame
Ֆենիլալանին 0.112mg Wakame
Վալին 0.209mg Wakame
Հիստիդին 0.015mg Wakame
Հագեցած ճարպ 0.13g 0.039g Arrowroot
20:5 n-3 (EPA) 0.186g Wakame
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.058g 0.004g Wakame
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.218g 0.092g Wakame

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Wakame Arrowroot
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
28%
Wakame
32%
Arrowroot
Mineral Summary Score
65%
Wakame
27%
Arrowroot

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Wakame
Wakame is lower in glycemic index (difference - 58)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 0.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Նատրիում (difference - 846mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.091g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Wakame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170496/nutrients
  2. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: