Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Wakame և Arrowroot սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Wakame and Arrowroot?

  • Wakame is richer in Մանգան, Մագնեզիում, Պղինձ, Կալցիում, Վիտամին B2, and Վիտամին B5, while Arrowroot is higher in Folate, total, Վիտամին B6, and Կալիում.
  • Wakame's daily need coverage for Մանգան is 53% higher.
  • Arrowroot has 34 times less Նատրիում than Wakame. Wakame has 872mg of Նատրիում, while Arrowroot has 26mg.

We used Seaweed, wakame, raw and Arrowroot, raw types in this comparison.

Infographic

Wakame vs Arrowroot infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +328%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +134.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +808%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +65.8%
հավասար Երկաթ - 2.22
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 45% 82% 77% 35% 5% 114% 11% 95%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +328%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +134.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +808%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +65.8%
հավասար Երկաթ - 2.22

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Wakame
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1794.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +289.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +138.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +72.4%
հավասար Վիտամին B3 - 1.693
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 22% 20% 0% 10% 15% 54% 30% 42% 1% 147% 0% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1794.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +289.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +138.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +72.4%
հավասար Վիտամին B3 - 1.693

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Wakame Arrowroot
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Wakame Arrowroot Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.64g 12.09g Arrowroot
Սպիտակուցներ 3.03g 4.24g Arrowroot
Ճարպեր 0.64g 0.2g Wakame
Ածխաջրեր 9.14g 13.39g Arrowroot
Կալորիականություն 45kcal 65kcal Arrowroot
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0.65g g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 1.3g Arrowroot
Կալցիում 150mg 6mg Wakame
Երկաթ 2.18mg 2.22mg Arrowroot
Մագնեզիում 107mg 25mg Wakame
Ֆոսֆոր 80mg 98mg Arrowroot
Կալիում 50mg 454mg Arrowroot
Նատրիում 872mg 26mg Arrowroot
Ցինկ 0.38mg 0.63mg Arrowroot
Պղինձ 0.284mg 0.121mg Wakame
Վիտամին A 360IU 19IU Wakame
Վիտամին E 1mg mg Wakame
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 3mg 1.9mg Wakame
Վիտամին B1 0.06mg 0.143mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.23mg 0.059mg Wakame
Վիտամին B3 1.6mg 1.693mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.697mg 0.292mg Wakame
Վիտամին B6 0.002mg 0.266mg Arrowroot
Folate, total 196µg 338µg Arrowroot
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 5.3µg µg Wakame
Տրիպտոֆան 0.035mg mg Wakame
Տրեոնին 0.165mg mg Wakame
Իզոլեյցին 0.087mg mg Wakame
Լեյցին 0.257mg mg Wakame
Լիզին 0.112mg mg Wakame
Մեթիոնին 0.063mg mg Wakame
Ֆենիլալանին 0.112mg mg Wakame
Վալին 0.209mg mg Wakame
Հիստիդին 0.015mg mg Wakame
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.13g 0.039g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.058g 0.004g Wakame
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.218g 0.092g Wakame

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Wakame Arrowroot
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29
Wakame
35
Arrowroot
Mineral Summary Score
58
Wakame
31
Arrowroot

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
18%
Wakame
25%
Arrowroot
Carbohydrates
9%
Wakame
13%
Arrowroot
Fats
3%
Wakame
1%
Arrowroot

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Wakame
Wakame is lower in glycemic index (difference - 14)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 0.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Նատրիում (difference - 846mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.091g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Wakame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170496/nutrients
  2. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: