Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Wakame և Poblano սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Wakame and Poblano?

  • Wakame is higher in Folate, and total, however Poblano is richer in Վիտամին B6, Վիտամին B2, Վիտամին A, RAE, Երկաթ, Բջջանյութ(Fiber), Կալիում, Վիտամին B3, and Վիտամին B5.
  • Poblano's daily need coverage for Վիտամին B6 is 272% more.
  • Poblano contains 20 times less Նատրիում than Wakame. Wakame contains 872mg of Նատրիում, while Poblano contains 43mg.

We used Seaweed, wakame, raw and Peppers, ancho, dried types in this article.

Infographic

Wakame vs Poblano infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Wakame
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +145.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +401.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +151.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4722%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +273.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +78.9%
հավասար Մագնեզիում - 113
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 45% 82% 77% 35% 5% 114% 11% 95%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 410% 81% 87% 213% 6% 39% 170%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +145.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +401.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +151.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4722%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +273.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +78.9%
հավասար Մագնեզիում - 113

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Wakame
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +184.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5577.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +198.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +880.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +300.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +185.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +176650%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 22% 20% 0% 10% 15% 54% 30% 42% 1% 147% 0% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1227% 0% 0% 7% 45% 521% 121% 120% 816% 52% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +184.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5577.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +198.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +880.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +300.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +185.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +176650%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Wakame Poblano
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in glycemic index Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Wakame Poblano Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.64g 29.82g Poblano
Սպիտակուցներ 3.03g 11.86g Poblano
Ճարպեր 0.64g 8.2g Poblano
Ածխաջրեր 9.14g 51.42g Poblano
Կալորիականություն 45kcal 281kcal Poblano
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0.65g g Poblano
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 21.6g Poblano
Կալցիում 150mg 61mg Wakame
Երկաթ 2.18mg 10.93mg Poblano
Մագնեզիում 107mg 113mg Poblano
Ֆոսֆոր 80mg 201mg Poblano
Կալիում 50mg 2411mg Poblano
Նատրիում 872mg 43mg Poblano
Ցինկ 0.38mg 1.42mg Poblano
Պղինձ 0.284mg 0.508mg Poblano
Վիտամին A 360IU 20438IU Poblano
Վիտամին A, RAE 18µg 1022µg Poblano
Վիտամին E 1mg mg Wakame
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 3mg 2mg Wakame
Վիտամին B1 0.06mg 0.179mg Poblano
Վիտամին B2 0.23mg 2.255mg Poblano
Վիտամին B3 1.6mg 6.403mg Poblano
Վիտամին B5 0.697mg 1.993mg Poblano
Վիտամին B6 0.002mg 3.535mg Poblano
Folate, total 196µg 69µg Wakame
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 5.3µg µg Wakame
Տրիպտոֆան 0.035mg 0.155mg Poblano
Տրեոնին 0.165mg 0.425mg Poblano
Իզոլեյցին 0.087mg 0.373mg Poblano
Լեյցին 0.257mg 0.605mg Poblano
Լիզին 0.112mg 0.515mg Poblano
Մեթիոնին 0.063mg 0.142mg Poblano
Ֆենիլալանին 0.112mg 0.361mg Poblano
Վալին 0.209mg 0.489mg Poblano
Հիստիդին 0.015mg 0.232mg Poblano
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.13g 0.82g Wakame
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.058g 0.492g Poblano
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.218g 4.511g Poblano

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Wakame Poblano
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29
Wakame
242
Poblano
Mineral Summary Score
58
Wakame
128
Poblano

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
18%
Wakame
71%
Poblano
Carbohydrates
9%
Wakame
51%
Poblano
Fats
3%
Wakame
38%
Poblano

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Wakame
Wakame is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.69g)
Which food is cheaper?
Wakame
Wakame is cheaper (difference - $7)
Which food is lower in Շաքար?
Poblano
Poblano is lower in Շաքար (difference - 0.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Poblano
Poblano is lower in Նատրիում (difference - 829mg)
Which food is richer in minerals?
Poblano
Poblano is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Wakame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170496/nutrients
  2. Poblano - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169396/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: