Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
հավասար Ֆոսֆոր - 144
հավասար Կալիում - 295
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
հավասար Ֆոսֆոր - 144
հավասար Կալիում - 295
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +146.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +118.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +146.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +118.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.3%
հավասար Այլ - 2.15
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.3%
հավասար Այլ - 2.15

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +186.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +463.9%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +186.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +463.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Reesesticks
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 52.08g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 23.68g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 63.23g 55.38g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 48.86g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.3g Reesesticks
Կալցիում 118mg 70mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 28mg 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 138mg 144mg Reesesticks
Կալիում 303mg 295mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 264mg Reesesticks
Ցինկ 0.43mg 0.99mg Reesesticks
Պղինձ 0.12mg 0.2mg Reesesticks
Մանգան 0.33mg 0mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 134IU 58IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 14µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.9mg 0.6mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.21mg 0.1mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.26mg 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.04mg 0.08mg Reesesticks
Folate, total 18µg 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.37µg 0.15µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 4.3µg 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 12mg 6mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.12g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 17.04g 13.21g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 8.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 35mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.83g)
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: