Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +111.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +132.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +184.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16%
հավասար Ցինկ - 1
հավասար Պղինձ - 0.193
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +111.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +132.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +184.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16%
հավասար Ցինկ - 1
հավասար Պղինձ - 0.193

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +625%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +309.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1237.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +331.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +460%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +625%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +309.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1237.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +331.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +460%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +395.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +116%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +42.7%
հավասար Ճարպեր - 18.9
հավասար Ածխաջրեր - 72.9
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +395.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +116%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +42.7%
հավասար Ճարպեր - 18.9
հավասար Ածխաջրեր - 72.9

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +128%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +128%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 2.5g 5.4g Butterfinger
Ճարպեր 19.33g 18.9g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 468kcal 459kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 1g 2g Butterfinger
Կալցիում 76mg 36mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.79mg Butterfinger
Մագնեզիում 25mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 86mg 97mg Butterfinger
Կալիում 163mg 220mg Butterfinger
Նատրիում 203mg 230mg 100 grand bar
Ցինկ 0.99mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.185mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.172mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2.5µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.119mg 0.062mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.182mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.016mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 5µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.29µg 0.04µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 2.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0g 0.04g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 5.119g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
17%
Butterfinger
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 6g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.4g)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 27mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: