Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Carob սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Carob infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +279.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +256.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +108%
հավասար Պղինձ - 0.183
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +279.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +256.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +108%
հավասար Պղինձ - 0.183

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1170%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +425.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +312.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.2%
հավասար Վիտամին B12 - 0.28
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1170%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +425.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +312.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.2%
հավասար Վիտամին B12 - 0.28

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +296.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +226%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.8%
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +296.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +226%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1150.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +370.5%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1150.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +370.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Carob
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Carob Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 52.49g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 8.15g Carob
Ճարպեր 19.33g 31.36g Carob
Ածխաջրեր 70.97g 56.29g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 540kcal Carob
Շաքար 51.9g 34.11g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 1g 3.8g Carob
Կալցիում 76mg 303mg Carob
Երկաթ 0.34mg 1.29mg Carob
Մագնեզիում 25mg 36mg Carob
Ֆոսֆոր 86mg 126mg Carob
Կալիում 163mg 633mg Carob
Նատրիում 203mg 107mg Carob
Ցինկ 0.99mg 3.53mg Carob
Պղինձ 0.185mg 0.183mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0.14mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 5.2µg Carob
Վիտամին A 127IU 10IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 1µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 1.57mg Carob
Վիտամին C 0.7mg 0.5mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.1mg Carob
Վիտամին B2 0.119mg 0.178mg Carob
Վիտամին B3 0.198mg 1.04mg Carob
Վիտամին B5 0.182mg 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.016mg 0.13mg Carob
Folate, total 5µg 21µg Carob
Վիտամին B12 0.29µg 0.28µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 7.7µg Carob
Խոլեստերին 12mg 1mg Carob
Հագեցած ճարպ 11.9g 29.018g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 0.483g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.295g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Carob
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
22%
Carob
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
49%
Carob

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 17.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 96mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.118g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: