Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +211.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +158.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +492.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +247.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +211.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +158.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +492.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +247.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +415.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
հավասար Վիտամին B2 - 0.058
հավասար Վիտամին B5 - 0.245
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +415.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
հավասար Վիտամին B2 - 0.058
հավասար Վիտամին B5 - 0.245

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +56%
հավասար Այլ - 1.16
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +56%
հավասար Այլ - 1.16

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +508.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +125.7%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +508.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +125.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Mounds candy bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 54.89g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 4.6g Mounds candy bar
Ճարպեր 12.75g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 77.77g 58.59g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 66.89g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 54mg 21mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 29mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 69mg 91mg Mounds candy bar
Կալիում 133mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 194mg 145mg Mounds candy bar
Ցինկ 0.55mg 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.155mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.16mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 1.9µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 67IU 0IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0.19mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 0.4mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.034mg 0.049mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.056mg 0.058mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.23mg 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.231mg 0.245mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.015mg 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 4µg 6µg Mounds candy bar
Վիտամին B12 0.16µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 1.6µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 2mg Mounds candy bar
Տրանս ճարպ 0.129g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 8.646g 20.58g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 0.39g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0.14g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 20.7g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 49mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.934g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: