Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Arrowroot և Endive սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Arrowroot vs Endive infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +167.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +766.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +141.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41% 23% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33% 55% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +167.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +766.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +141.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Endive
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +323.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +138%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11305.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +242.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +208.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +323.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +138%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11305.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +242.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +208.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +299.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.1%
հավասար Ճարպեր - 0.2
հավասար Այլ - 1.41
4% 13% 81%
Սպիտակուցներ: 4.24 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 13.39 գ
Ջուր: 80.75 գ
Այլ: 1.42 գ
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +299.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.1%
հավասար Ճարպեր - 0.2
հավասար Այլ - 1.41

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.8%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.004
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.087
29% 3% 68%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.092 գ
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.8%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.004
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.087

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Arrowroot Endive
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Arrowroot Endive Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.09g 0.25g Arrowroot
Սպիտակուցներ 4.24g 1.25g Arrowroot
Ճարպեր 0.2g 0.2g
Ածխաջրեր 13.39g 3.35g Arrowroot
Կալորիականություն 65kcal 17kcal Arrowroot
Շաքար 0.25g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 3.1g Endive
Կալցիում 6mg 52mg Endive
Երկաթ 2.22mg 0.83mg Arrowroot
Մագնեզիում 25mg 15mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 98mg 28mg Arrowroot
Կալիում 454mg 314mg Arrowroot
Նատրիում 26mg 22mg Endive
Ցինկ 0.63mg 0.79mg Endive
Պղինձ 0.121mg 0.099mg Arrowroot
Մանգան 0.174mg 0.42mg Endive
Սելեն 0.7µg 0.2µg Arrowroot
Վիտամին A 19IU 2167IU Endive
Վիտամին A, RAE 1µg 108µg Endive
Վիտամին E 0.44mg Endive
Վիտամին C 1.9mg 6.5mg Endive
Վիտամին B1 0.143mg 0.08mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.059mg 0.075mg Endive
Վիտամին B3 1.693mg 0.4mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.292mg 0.9mg Endive
Վիտամին B6 0.266mg 0.02mg Arrowroot
Folate, total 338µg 142µg Arrowroot
Վիտամին K 231µg Endive
Տրիպտոֆան 0.005mg Endive
Տրեոնին 0.05mg Endive
Իզոլեյցին 0.072mg Endive
Լեյցին 0.098mg Endive
Լիզին 0.063mg Endive
Մեթիոնին 0.014mg Endive
Ֆենիլալանին 0.053mg Endive
Վալին 0.063mg Endive
Հիստիդին 0.023mg Endive
Հագեցած ճարպ 0.039g 0.048g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.004g
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.092g 0.087g Arrowroot

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Arrowroot Endive
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35%
Arrowroot
79%
Endive
Mineral Summary Score
27%
Arrowroot
21%
Endive

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Endive
Endive is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Endive
Endive is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 0.25g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.009g)
Which food is cheaper?
Arrowroot
Arrowroot is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients
  2. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: