Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16%
հավասար Ֆոսֆոր - 97
հավասար Նատրիում - 230
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16%
հավասար Ֆոսֆոր - 97
հավասար Նատրիում - 230

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +133.3%
հավասար Վիտամին K - 2.2
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +133.3%
հավասար Վիտամին K - 2.2

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +468.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.4
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +468.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +19.9%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.119
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +19.9%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.119

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 5.4g 5.4g
Ճարպեր 21.6g 18.9g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 459kcal 459kcal
Շաքար 54g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2g 2g
Կալցիում 47mg 36mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.79mg Butterfinger
Մագնեզիում 43mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 94mg 97mg Butterfinger
Կալիում 249mg 220mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 230mg
Ցինկ 0.72mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.225mg 0.193mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2.5µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին E 0.93mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին B1 0.058mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.121mg 0.062mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.333mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.042mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 12µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.06µg 0.04µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg 2.2µg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g 0.04g Butterfinger
Հագեցած ճարպ 12.1g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 5.119g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
17%
Butterfinger
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 8.1g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.6g)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food contains less Նատրիում?
?
The foods are relatively equal in Նատրիում (230 mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: