Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
2
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +208.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +208.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3027.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +39.1%
հավասար Վիտամին B2 - 0.12
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3027.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +39.1%
հավասար Վիտամին B2 - 0.12

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +52%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.08
հավասար Ճարպեր - 20.93
հավասար Ածխաջրեր - 67.95
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +52%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.08
հավասար Ճարպեր - 20.93
հավասար Ածխաջրեր - 67.95

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
0
Rolo
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +164.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +895.5%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +164.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +895.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Rolo
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 67.05g Rolo
Սպիտակուցներ 5.4g 5.08g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 20.93g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 67.95g Rolo
Կալորիականություն 459kcal 474kcal Rolo
Շաքար 54g 63.93g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.9g Baby ruth
Կալցիում 47mg 145mg Rolo
Երկաթ 0.63mg 0.42mg Baby ruth
Մագնեզիում 43mg 0mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 71mg Baby ruth
Կալիում 249mg 188mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 188mg Rolo
Ցինկ 0.72mg 0mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg 0mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 0µg Baby ruth
Վիտամին A 0IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 0µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.93mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.058mg 0.02mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg 0.12mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg 0.04mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0mg Baby ruth
Folate, total 12µg 0µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg 0.33µg Rolo
Վիտամին K 2.3µg 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 0mg 12mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g 0g Rolo
Հագեցած ճարպ 12.1g 14.542g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 2.104g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.265g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
10%
Rolo
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 42mg)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 9.93g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.442g)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: