Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Carob սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Carob infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +383.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +969.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1730%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +383.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +969.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1730%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +261.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
հավասար Վիտամին B12 - 0.28
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +261.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
հավասար Վիտամին B12 - 0.28

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4739%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +195.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1744.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.8%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4739%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +195.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1744.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +150%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.483
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +150%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.483

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Carob
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Carob Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 52.49g Carob
Սպիտակուցներ 2.76g 8.15g Carob
Ճարպեր 1.7g 31.36g Carob
Ածխաջրեր 19.74g 56.29g Carob
Կալորիականություն 105kcal 540kcal Carob
Շաքար 34.11g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.8g Carob
Կալցիում 102mg 303mg Carob
Երկաթ 0.06mg 1.29mg Carob
Մագնեզիում 12mg 36mg Carob
Ֆոսֆոր 216mg 126mg Banana pudding
Կալիում 131mg 633mg Carob
Նատրիում 296mg 107mg Carob
Ցինկ 0.33mg 3.53mg Carob
Պղինձ 0.01mg 0.183mg Carob
Մանգան 0.003mg 0.14mg Carob
Սելեն 2µg 5.2µg Carob
Վիտամին A 170IU 10IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 1µg Banana pudding
Վիտամին E 1.57mg Carob
Վիտամին D 33IU 0IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.5mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0.1mg Carob
Վիտամին B2 0.137mg 0.178mg Carob
Վիտամին B3 0.072mg 1.04mg Carob
Վիտամին B5 0.267mg 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.036mg 0.13mg Carob
Folate, total 4µg 21µg Carob
Վիտամին B12 0.3µg 0.28µg Banana pudding
Վիտամին K 7.7µg Carob
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 1mg Carob
Հագեցած ճարպ 0.971g 29.018g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 0.483g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 0.295g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Carob
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
22%
Carob
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
49%
Carob

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 189mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 34.11g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 28.047g)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: