Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +254.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +850%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
հավասար Նատրիում - 317
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +254.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +850%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
հավասար Նատրիում - 317

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +37%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +567.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +37%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +567.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4646.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1686.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +222.8%
հավասար Այլ - 1.2
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4646.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1686.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +222.8%
հավասար Այլ - 1.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2011.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +909.3%
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2011.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +909.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 62.43g Skor bar
Սպիտակուցներ 2.76g 3.13g Skor bar
Ճարպեր 1.7g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 19.74g 63.73g Skor bar
Կալորիականություն 105kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 59.89g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.3g Skor bar
Կալցիում 102mg 30mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.57mg Skor bar
Մագնեզիում 12mg 10mg Banana pudding
Ֆոսֆոր 216mg 61mg Banana pudding
Կալիում 131mg 153mg Skor bar
Նատրիում 296mg 317mg Banana pudding
Ցինկ 0.33mg 0.17mg Banana pudding
Պղինձ 0.01mg 0.04mg Skor bar
Մանգան 0.003mg 0mg Banana pudding
Սելեն 2µg 0µg Banana pudding
Վիտամին A 170IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 46µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 33IU 3IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0.1µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.5mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0.02mg Banana pudding
Վիտամին B2 0.137mg 0.1mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.072mg 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0.267mg 0.04mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.036mg 0.022mg Banana pudding
Folate, total 4µg 2µg Banana pudding
Վիտամին B12 0.3µg 0.21µg Banana pudding
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 53mg Banana pudding
Հագեցած ճարպ 0.971g 18.78g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
10%
Skor bar
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 59.89g)
Which food is lower in Նատրիում?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 47mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.809g)
Which food is richer in vitamins?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: