Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bass և Brunost սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bass vs Brunost infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Bass
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +107.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2005.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +329.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 41% 37% 109% 29% 12% 14% 14% 3% 256%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27% 6% 80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +107.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2005.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +329.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Bass
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +214.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +82.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +970.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +173.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3635.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +287.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 29% 9% 48% 52% 80% 8% 552% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +214.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +82.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +970.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +173.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3635.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +287.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Bass
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +135.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +445.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +887%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +416.3%
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.73 գ
Ճարպեր: 2.99 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.36 գ
Այլ: 0.92 գ
10% 30% 43% 13% 5%
Սպիտակուցներ: 9.65 գ
Ճարպեր: 29.51 գ
Ածխաջրեր: 42.65 գ
Ջուր: 13.44 գ
Այլ: 4.75 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +135.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +445.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +887%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +416.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Bass
2
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +831.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.938
26% 34% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.846 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.005 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 19.16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 7.879 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.938 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +831.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.938

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bass Brunost
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bass Brunost Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 42.65g Brunost
Սպիտակուցներ 22.73g 9.65g Bass
Ճարպեր 2.99g 29.51g Brunost
Ածխաջրեր 0g 42.65g Brunost
Կալորիականություն 124kcal 466kcal Brunost
Կալցիում 19mg 400mg Brunost
Երկաթ 1.08mg 0.52mg Bass
Մագնեզիում 51mg 70mg Brunost
Ֆոսֆոր 254mg 444mg Brunost
Կալիում 328mg 1409mg Brunost
Նատրիում 88mg 600mg Bass
Ցինկ 0.51mg 1.14mg Brunost
Պղինձ 0.04mg 0.08mg Brunost
Մանգան 0.019mg 0.04mg Brunost
Սելեն 46.8µg 14.5µg Bass
Վիտամին A 104IU 1113IU Brunost
Վիտամին A, RAE 31µg 334µg Brunost
Վիտամին B1 0.115mg 0.315mg Brunost
Վիտամին B2 0.037mg 1.382mg Brunost
Վիտամին B3 2.558mg 0.813mg Bass
Վիտամին B5 0.865mg 3.351mg Brunost
Վիտամին B6 0.346mg 0.271mg Bass
Folate, total 10µg 5µg Bass
Վիտամին B12 4.41µg 2.42µg Bass
Տրիպտոֆան 0.255mg 0.135mg Bass
Տրեոնին 0.997mg 0.393mg Bass
Իզոլեյցին 1.047mg 0.519mg Bass
Լեյցին 1.848mg 0.992mg Bass
Լիզին 2.088mg 0.814mg Bass
Մեթիոնին 0.673mg 0.318mg Bass
Ֆենիլալանին 0.887mg 0.54mg Bass
Վալին 1.171mg 0.765mg Bass
Հիստիդին 0.669mg 0.293mg Bass
Խոլեստերին 103mg 94mg Brunost
Հագեցած ճարպ 0.65g 19.16g Bass
22:6 n-3 (DHA) 0.75g Bass
20:5 n-3 (EPA) 0.217g Bass
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.846g 7.879g Brunost
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.005g 0.938g Bass

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bass Brunost
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
60%
Bass
81%
Brunost
Mineral Summary Score
52%
Bass
72%
Brunost

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Brunost
Brunost is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Brunost
Brunost is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Նատրիում?
Bass
Bass is lower in Նատրիում (difference - 512mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bass
Bass is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.51g)
Which food is lower in glycemic index?
Bass
Bass is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is cheaper?
Bass
Bass is cheaper (difference - $3)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174228/nutrients
  2. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: