Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +750%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +281.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +63.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +76.9%
հավասար Նատրիում - 284
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +750%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +281.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +63.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +76.9%
հավասար Նատրիում - 284

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +234.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +234.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +322.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +416.7%
հավասար Վիտամին C - 0.8
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +234.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +234.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +322.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +416.7%
հավասար Վիտամին C - 0.8

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +290.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +328.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +798.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +10.7%
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +290.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +328.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +798.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +10.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +83.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +156.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -80.7%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +83.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +156.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -80.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Chocolate pudding
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 18.49g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 3.15g Chocolate pudding
Ճարպեր 7.5g 1.92g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.89g 18.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 105kcal Bit-o-honey
Շաքար 48g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 0.4g Chocolate pudding
Կալցիում 35mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.2mg 0.4mg Chocolate pudding
Մագնեզիում 7mg 19mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 28mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 44mg 168mg Chocolate pudding
Նատրիում 295mg 284mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.49mg 0.43mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0.068mg Chocolate pudding
Մանգան 0.038mg 0.062mg Chocolate pudding
Սելեն 1.3µg 2.3µg Chocolate pudding
Վիտամին A 0IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 0µg 46µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին D 0IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.8mg
Վիտամին B1 0.06mg 0.034mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.069mg 0.108mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.082mg 0.274mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.009mg 0.038mg Chocolate pudding
Folate, total 2µg 5µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.06µg 0.31µg Chocolate pudding
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 0mg 6mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 0.561g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.132g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 48g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.436g)
Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: