Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Burbot և Mullet fish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Burbot vs Mullet fish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +106.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +81.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3977.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 244
հավասար Ցինկ - 0.88
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 43% 29% 110% 46% 16% 26% 85% 117% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.3% 53% 24% 105% 40% 9.3% 24% 47% 2.9% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +106.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +81.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3977.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 244
հավասար Ցինկ - 0.88

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Burbot
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +329%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +268%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +729.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +219.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +408.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +41.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 107% 40% 37% 10% 80% 0.75% 115% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8.5% 0% 0% 4% 25% 23% 118% 53% 113% 7.5% 31% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +329%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +268%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +729.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +219.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +408.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +41.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +367.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.81
հավասար Ջուր - 70.52
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.76 գ
Ճարպեր: 1.04 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.41 գ
Այլ: 0.79 գ
25% 5% 71%
Սպիտակուցներ: 24.81 գ
Ճարպեր: 4.86 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.52 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +367.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.81
հավասար Ջուր - 70.52

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -85.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +712.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +140.7%
28% 22% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.209 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.17 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.381 գ
38% 37% 25%
Հագեցած ճարպ: 1.431 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.382 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.917 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -85.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +712.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +140.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Burbot Mullet fish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Burbot Mullet fish Opinion
Սպիտակուցներ 24.76g 24.81g Mullet fish
Ճարպեր 1.04g 4.86g Mullet fish
Կալորիականություն 115kcal 150kcal Mullet fish
Կալցիում 64mg 31mg Burbot
Երկաթ 1.15mg 1.41mg Mullet fish
Մագնեզիում 41mg 33mg Burbot
Ֆոսֆոր 256mg 244mg Burbot
Կալիում 518mg 458mg Burbot
Նատրիում 124mg 71mg Mullet fish
Ցինկ 0.97mg 0.88mg Burbot
Պղինձ 0.256mg 0.141mg Burbot
Մանգան 0.897mg 0.022mg Burbot
Սելեն 16.2µg 46.8µg Mullet fish
Վիտամին A 17IU 141IU Mullet fish
Վիտամին A, RAE 5µg 42µg Mullet fish
Վիտամին C 0mg 1.2mg Mullet fish
Վիտամին B1 0.429mg 0.1mg Burbot
Վիտամին B2 0.172mg 0.1mg Burbot
Վիտամին B3 1.973mg 6.3mg Mullet fish
Վիտամին B5 0.173mg 0.88mg Mullet fish
Վիտամին B6 0.346mg 0.49mg Mullet fish
Folate, total 1µg 10µg Mullet fish
Վիտամին B12 0.92µg 0.25µg Burbot
Տրիպտոֆան 0.277mg 0.278mg Mullet fish
Տրեոնին 1.085mg 1.088mg Mullet fish
Իզոլեյցին 1.141mg 1.143mg Mullet fish
Լեյցին 2.012mg 2.016mg Mullet fish
Լիզին 2.274mg 2.278mg Mullet fish
Մեթիոնին 0.733mg 0.734mg Mullet fish
Ֆենիլալանին 0.966mg 0.968mg Mullet fish
Վալին 1.275mg 1.278mg Mullet fish
Հիստիդին 0.729mg 0.73mg Mullet fish
Խոլեստերին 77mg 63mg Mullet fish
Հագեցած ճարպ 0.209g 1.431g Burbot
22:6 n-3 (DHA) 0.123g 0.148g Mullet fish
20:5 n-3 (EPA) 0.09g 0.18g Mullet fish
22:5 n-3 (DPA) 0.033g 0.092g Mullet fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.17g 1.382g Mullet fish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.381g 0.917g Mullet fish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Burbot Mullet fish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
30%
Burbot
29%
Mullet fish
Mineral Summary Score
58%
Burbot
57%
Mullet fish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Mullet fish
Mullet fish is lower in Նատրիում (difference - 53mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mullet fish
Mullet fish is lower in Խոլեստերին (difference - 14mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Burbot
Burbot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.222g)
Which food is richer in minerals?
Burbot
Burbot is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Burbot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174230/nutrients
  2. Mullet fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175124/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: