Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Tapioca սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Tapioca infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +156.4%
հավասար Նատրիում - 121
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +156.4%
հավասար Նատրիում - 121

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +89.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +142.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +89.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +142.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +114.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1168.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +226.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1004.7%
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +114.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1168.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +226.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1004.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1070.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +932.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.2%
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1070.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +932.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Tapioca
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Tapioca Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 19.56g Caramello
Սպիտակուցներ 6.19g 2.88g Caramello
Ճարպեր 21.19g 1.67g Caramello
Ածխաջրեր 63.81g 19.56g Caramello
Կալորիականություն 462kcal 105kcal Caramello
Շաքար 56.92g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 0g Caramello
Կալցիում 213mg 105mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 0.06mg Caramello
Մագնեզիում 12mg Tapioca
Ֆոսֆոր 150mg 82mg Caramello
Կալիում 341mg 133mg Caramello
Նատրիում 122mg 121mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg Tapioca
Մանգան 0.007mg Tapioca
Սելեն 2µg Tapioca
Վիտամին A 303IU 160IU Caramello
Վիտամին A, RAE 47µg Tapioca
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 1.7mg 0.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.03mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg Tapioca
Folate, total 4µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 27mg 6mg Tapioca
Հագեցած ճարպ 12.72g 0.991g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g 0.452g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g 0.061g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Tapioca
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
11%
Tapioca
Mineral Summary Score
22%
Caramello
13%
Tapioca

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 56.92g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tapioca
Tapioca is lower in Խոլեստերին (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.729g)
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: