Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +176%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +374.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +176%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +374.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +67.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +640%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +14.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +67.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +640%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +14.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +20%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +61%
հավասար Ածխաջրեր - 60.48
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +20%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +61%
հավասար Ածխաջրեր - 60.48

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1574.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1071.5%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1574.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1071.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob M&Ms Peanut
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 56.78g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 8.15g 9.57g M&Ms Peanut
Ճարպեր 31.36g 26.13g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 60.48g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 540kcal 515kcal Carob
Շաքար 34.11g 50.75g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.7g Carob
Կալցիում 303mg 102mg Carob
Երկաթ 1.29mg 1.16mg Carob
Մագնեզիում 36mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 126mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 633mg 347mg Carob
Նատրիում 107mg 50mg M&Ms Peanut
Ցինկ 3.53mg 1.76mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.14mg 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 5.2µg 4.1µg Carob
Վիտամին A 10IU 74IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 1µg 22µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 1.57mg 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 0.5mg 0mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.063mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.106mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.75mg 0.627mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.09mg Carob
Folate, total 21µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.28µg 0.32µg M&Ms Peanut
Վիտամին K 7.7µg 3µg Carob
Խոլեստերին 1mg 8mg Carob
Տրանս ճարպ 0g 0.328g Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 10.169g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 8.086g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 3.456g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Carob
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
49%
Carob
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 57mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.849g)
Which food is lower in glycemic index?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 16.64g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: