Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -70%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +175.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.1%
հավասար Երկաթ - 1.21
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -70%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +175.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.1%
հավասար Երկաթ - 1.21

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +946.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +285%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +460%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +331.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +86.3%
հավասար Վիտամին B12 - 0.26
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +946.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +285%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +460%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +331.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +86.3%
հավասար Վիտամին B12 - 0.26

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.6%
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
հավասար Ջուր - 1.44
հավասար Այլ - 2.43
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.6%
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
հավասար Ջուր - 1.44
հավասար Այլ - 2.43

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -63%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2612.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1764.4%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -63%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2612.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1764.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Reeses cups
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 51.76g Carob
Սպիտակուցներ 8.15g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 31.36g 30.53g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 55.36g Carob
Կալորիականություն 540kcal 515kcal Carob
Շաքար 34.11g 47.17g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.6g Carob
Կալցիում 303mg 78mg Carob
Երկաթ 1.29mg 1.21mg Carob
Մագնեզիում 36mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 126mg 161mg Reeses cups
Կալիում 633mg 343mg Carob
Նատրիում 107mg 357mg Carob
Ցինկ 3.53mg 1.28mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.24mg Reeses cups
Մանգան 0.14mg 0mg Carob
Սելեն 5.2µg 1.4µg Carob
Վիտամին A 10IU 56IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 1µg 17µg Reeses cups
Վիտամին E 1.57mg 0.15mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0.3mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.178mg 0.11mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.75mg 0.62mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.1mg Carob
Folate, total 21µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.28µg 0.26µg Carob
Choline, total 19mg 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 7.7µg 2µg Carob
Խոլեստերին 1mg 6mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
49%
Carob
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.288g)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 13.06g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 250mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: