Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +332.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +114.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +256.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +642.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +36.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14.3%
հավասար Երկաթ - 1.3
հավասար Պղինձ - 0.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +332.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +114.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +256.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +642.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +36.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14.3%
հավասար Երկաթ - 1.3
հավասար Պղինձ - 0.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +480%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +250%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +48.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +480%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +250%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +48.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +16.9%
հավասար Ճարպեր - 31.34
հավասար Ածխաջրեր - 55.38
հավասար Ջուր - 1.6
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +16.9%
հավասար Ճարպեր - 31.34
հավասար Ածխաջրեր - 55.38
հավասար Ջուր - 1.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2140.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1486.4%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2140.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1486.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Reesesticks
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 52.08g Carob
Սպիտակուցներ 8.15g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 31.36g 31.34g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 55.38g Carob
Կալորիականություն 540kcal 521kcal Carob
Շաքար 34.11g 40.33g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.3g Carob
Կալցիում 303mg 70mg Carob
Երկաթ 1.29mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 36mg 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 126mg 144mg Reesesticks
Կալիում 633mg 295mg Carob
Նատրիում 107mg 264mg Carob
Ցինկ 3.53mg 0.99mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.2mg Reesesticks
Մանգան 0.14mg 0mg Carob
Սելեն 5.2µg 0.7µg Carob
Վիտամին A 10IU 58IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 1µg 14µg Reesesticks
Վիտամին E 1.57mg 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.5mg 0.6mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.1mg 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.178mg 0.1mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.75mg 0.44mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.08mg Carob
Folate, total 21µg 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.28µg 0.15µg Carob
Choline, total 19mg 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 7.7µg 5.9µg Carob
Խոլեստերին 1mg 6mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 13.21g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
49%
Carob
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.808g)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 6.22g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 157mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: