Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +92.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +244.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +52.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +158.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +92.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +244.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +52.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +158.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +153.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +93.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +113%
հավասար Վիտամին B1 - 0.034
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +153.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +93.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +113%
հավասար Վիտամին B1 - 0.034

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1186%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +564.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +311.7%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1186%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +564.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +311.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +323%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +139.4%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +323%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +139.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 3.15g 2.6g Chocolate pudding
Ճարպեր 1.92g 12.75g 3 musketeers
Ածխաջրեր 18.89g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 105kcal 436kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 1.5g 3 musketeers
Կալցիում 104mg 54mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 0.67mg 3 musketeers
Մագնեզիում 19mg 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 238mg 69mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 133mg Chocolate pudding
Նատրիում 284mg 194mg 3 musketeers
Ցինկ 0.43mg 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0.068mg 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0.062mg 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 2.3µg 1.9µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 67IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 20µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին D 33IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.2mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.034mg
Վիտամին B2 0.147mg 0.056mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.274mg 0.231mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.015mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 4µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0.16µg Chocolate pudding
Choline, total 12.2mg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 1.064g 8.646g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 66.89g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.582g)
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 90mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: