Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Mr. Goodbar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Mr. Goodbar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +247.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
հավասար Կալցիում - 110
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +247.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
հավասար Կալցիում - 110

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +36%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3085.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +660%
հավասար Վիտամին B2 - 0.14
հավասար Վիտամին B12 - 0.33
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +36%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3085.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +660%
հավասար Վիտամին B2 - 0.14
հավասար Վիտամին B12 - 0.33

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16475.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +224.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +187.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.8%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16475.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +224.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +187.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1362.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3207.6%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1362.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3207.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Mr. Goodbar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Mr. Goodbar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 50.54g Mr. Goodbar
Սպիտակուցներ 3.15g 10.22g Mr. Goodbar
Ճարպեր 1.92g 33.21g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 18.89g 54.34g Mr. Goodbar
Կալորիականություն 105kcal 538kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 3.8g Mr. Goodbar
Կալցիում 104mg 110mg Mr. Goodbar
Երկաթ 0.4mg 1.39mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 19mg 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 238mg 163mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 284mg 41mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.43mg 0.93mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.068mg 0.17mg Mr. Goodbar
Մանգան 0.062mg 0mg Chocolate pudding
Սելեն 2.3µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 125IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 35µg Chocolate pudding
Վիտամին E 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին D 33IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.9mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.034mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.147mg 0.14mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.274mg 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.038mg 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 5µg 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.31µg 0.33µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg Mr. Goodbar
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 10mg Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 1.064g 14.13g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 4.366g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Mr. Goodbar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
27%
Mr. Goodbar
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
31%
Mr. Goodbar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 243mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 47.22g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.066g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: