Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +202.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +226.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +104.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +197.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +252.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +202.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +226.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +104.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +197.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +252.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +203.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +370.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4057.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +126.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +203.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +370.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4057.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +126.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5079.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +225.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1490.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +193.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +67.6%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5079.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +225.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1490.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +193.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +67.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2235.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4066.7%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2235.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4066.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Reeses cups
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 51.76g Reeses cups
Սպիտակուցներ 3.15g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 1.92g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 18.89g 55.36g Reeses cups
Կալորիականություն 105kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 104mg 78mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 19mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 238mg 161mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 284mg 357mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.43mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.068mg 0.24mg Reeses cups
Մանգան 0.062mg 0mg Chocolate pudding
Սելեն 2.3µg 1.4µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 56IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 17µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.15mg Reeses cups
Վիտամին D 33IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.3mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.147mg 0.11mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.274mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.038mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 5µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.31µg 0.26µg Chocolate pudding
Choline, total 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg Reeses cups
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 6mg
Հագեցած ճարպ 1.064g 10.73g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 47.17g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 73mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.666g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (6 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: