Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +317.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +91.2%
հավասար Ցինկ - 0.4
հավասար Սելեն - 2.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +317.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +91.2%
հավասար Ցինկ - 0.4
հավասար Սելեն - 2.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
հավասար Վիտամին B5 - 0.29
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
հավասար Վիտամին B5 - 0.29

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +98.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1014.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +364.4%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +98.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1014.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +364.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +243.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +101.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.967
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +243.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +101.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.967

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 3.15g 1.59g Chocolate pudding
Ճարպեր 1.92g 3.31g Tootsie roll
Ածխաջրեր 18.89g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 105kcal 387kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 0.1g Chocolate pudding
Կալցիում 104mg 36mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 19mg 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 238mg 57mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 116mg Chocolate pudding
Նատրիում 284mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.43mg 0.4mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.068mg 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.062mg 0.047mg Chocolate pudding
Սելեն 2.3µg 2.2µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին D 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.056mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.147mg 0.07mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.274mg 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.038mg 0.01mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 9µg Tootsie roll
Վիտամին B12 0.31µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.044mg 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.139mg 0.04mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg 0.06mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg 0.11mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg 0.09mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg 0.01mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg 0.05mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg 0.08mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg 0.03mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 2mg Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 1.064g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.266g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 240mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.097g)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 56.32g)
Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: