Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.5%
հավասար Ճարպեր - 24.77
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.5%
հավասար Ճարպեր - 24.77

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 16.42
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 16.42

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar Reese's pieces
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 56.86g Crunch bar
Սպիտակուցներ 5g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 26g 24.77g Crunch bar
Ածխաջրեր 67g 59.86g Crunch bar
Կալորիականություն 500kcal 497kcal Crunch bar
Շաքար 55g 53.25g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3g Reese's pieces
Կալցիում 100mg 69mg Crunch bar
Երկաթ 0.7mg 0.49mg Crunch bar
Մագնեզիում 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg Reese's pieces
Կալիում 305mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 150mg 194mg Crunch bar
Ցինկ 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 107IU 0IU Crunch bar
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0.5mg 0mg Crunch bar
Վիտամին B1 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 13mg 0mg Reese's pieces
Տրանս ճարպ 0.137g 0g Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16g 16.42g Crunch bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 1.75g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 13mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 44mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.42g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: