Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Drum fish և Sturgeon սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Drum fish vs Sturgeon infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +460.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2890%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -28.1%
հավասար Կալիում - 364
հավասար Սելեն - 16.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 43% 27% 99% 31% 13% 23% 99% 117% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 34% 32% 116% 32% 9% 15% 18% 3.9% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +460.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2890%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -28.1%
հավասար Կալիում - 364
հավասար Սելեն - 16.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +50.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +346.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +252.9%
հավասար Վիտամին B1 - 0.08
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
հավասար Folate, total - 17
հավասար Վիտամին B12 - 2.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 12% 0% 0% 3.3% 20% 48% 54% 52% 80% 13% 289% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 53% 13% 387% 0% 20% 21% 189% 52% 53% 13% 313% 38% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +50.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +346.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +252.9%
հավասար Վիտամին B1 - 0.08
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
հավասար Folate, total - 17
հավասար Վիտամին B12 - 2.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1572%
հավասար Սպիտակուցներ - 20.7
հավասար Ջուր - 69.94
22% 6% 71%
Սպիտակուցներ: 22.49 գ
Ճարպեր: 6.32 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.94 գ
Այլ: 0.25 գ
21% 5% 70% 4%
Սպիտակուցներ: 20.7 գ
Ճարպեր: 5.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.94 գ
Այլ: 4.18 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1572%
հավասար Սպիտակուցներ - 20.7
հավասար Ջուր - 69.94

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +67.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.2%
25% 49% 26%
Հագեցած ճարպ: 1.434 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.807 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.479 գ
26% 55% 19%
Հագեցած ճարպ: 1.173 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.486 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.885 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +67.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Drum fish Sturgeon
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Drum fish Sturgeon Opinion
Սպիտակուցներ 22.49g 20.7g Drum fish
Ճարպեր 6.32g 5.18g Drum fish
Կալորիականություն 153kcal 135kcal Drum fish
Կալցիում 77mg 17mg Drum fish
Երկաթ 1.15mg 0.9mg Drum fish
Մագնեզիում 38mg 45mg Sturgeon
Ֆոսֆոր 231mg 271mg Sturgeon
Կալիում 353mg 364mg Sturgeon
Նատրիում 96mg 69mg Sturgeon
Ցինկ 0.85mg 0.54mg Drum fish
Պղինձ 0.297mg 0.053mg Drum fish
Մանգան 0.897mg 0.03mg Drum fish
Սելեն 16.2µg 16.2µg
Վիտամին A 196IU 875IU Sturgeon
Վիտամին A, RAE 59µg 263µg Sturgeon
Վիտամին E 0.63mg Sturgeon
Վիտամին D 515IU Sturgeon
Վիտամին D (D2 + D3) 12.9µg Sturgeon
Վիտամին C 1mg 0mg Drum fish
Վիտամին B1 0.081mg 0.08mg Drum fish
Վիտամին B2 0.207mg 0.09mg Drum fish
Վիտամին B3 2.862mg 10.1mg Sturgeon
Վիտամին B5 0.865mg 0.87mg Sturgeon
Վիտամին B6 0.346mg 0.23mg Drum fish
Folate, total 17µg 17µg
Վիտամին B12 2.31µg 2.5µg Sturgeon
Choline, total 70mg Sturgeon
Վիտամին K 0.1µg Sturgeon
Տրիպտոֆան 0.252mg 0.232mg Drum fish
Տրեոնին 0.986mg 0.907mg Drum fish
Իզոլեյցին 1.036mg 0.954mg Drum fish
Լեյցին 1.828mg 1.682mg Drum fish
Լիզին 2.065mg 1.901mg Drum fish
Մեթիոնին 0.666mg 0.613mg Drum fish
Ֆենիլալանին 0.878mg 0.808mg Drum fish
Վալին 1.159mg 1.066mg Drum fish
Հիստիդին 0.662mg 0.609mg Drum fish
Խոլեստերին 82mg 77mg Sturgeon
Հագեցած ճարպ 1.434g 1.173g Sturgeon
22:6 n-3 (DHA) 0.368g 0.119g Drum fish
20:5 n-3 (EPA) 0.295g 0.249g Drum fish
22:5 n-3 (DPA) 0.185g 0.058g Drum fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.807g 2.486g Drum fish
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.479g 0.885g Drum fish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Drum fish Sturgeon
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
44%
Drum fish
89%
Sturgeon
Mineral Summary Score
56%
Drum fish
35%
Sturgeon

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Նատրիում (difference - 27mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.261g)
Which food is richer in vitamins?
Sturgeon
Sturgeon is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Drum fish
Drum fish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is richer in minerals?
Drum fish
Drum fish is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Drum fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171993/nutrients
  2. Sturgeon - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175148/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: