Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Endive և Arrowroot սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Endive and Arrowroot

  • Endive has more Վիտամին B5, Վիտամին A, RAE, Մանգան, and Բջջանյութ(Fiber), however Arrowroot is richer in Folate, total, Վիտամին B6, Երկաթ, Ֆոսֆոր, Վիտամին B3, and Վիտամին B1.
  • Arrowroot covers your daily Folate, total needs 49% more than Endive.
  • Arrowroot has 108 times less Վիտամին A, RAE than Endive. Endive has 108µg of Վիտամին A, RAE, while Arrowroot has 1µg.

Specific food types used in this comparison are Endive, raw and Arrowroot, raw.

Infographic

Endive vs Arrowroot infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +766.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +167.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33% 55% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41% 23% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +766.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +167.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Endive
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11305.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +242.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +208.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +323.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +138%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11305.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +242.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +208.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +323.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +138%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +299.7%
հավասար Ճարպեր - 0.2
հավասար Այլ - 1.42
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
4% 13% 81%
Սպիտակուցներ: 4.24 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 13.39 գ
Ջուր: 80.75 գ
Այլ: 1.42 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +299.7%
հավասար Ճարպեր - 0.2
հավասար Այլ - 1.42

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.8%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.004
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.092
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
29% 3% 68%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.092 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.8%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.004
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.092

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Endive Arrowroot
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Endive Arrowroot Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.25g 12.09g Arrowroot
Սպիտակուցներ 1.25g 4.24g Arrowroot
Ճարպեր 0.2g 0.2g
Ածխաջրեր 3.35g 13.39g Arrowroot
Կալորիականություն 17kcal 65kcal Arrowroot
Շաքար 0.25g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 3.1g 1.3g Endive
Կալցիում 52mg 6mg Endive
Երկաթ 0.83mg 2.22mg Arrowroot
Մագնեզիում 15mg 25mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 28mg 98mg Arrowroot
Կալիում 314mg 454mg Arrowroot
Նատրիում 22mg 26mg Endive
Ցինկ 0.79mg 0.63mg Endive
Պղինձ 0.099mg 0.121mg Arrowroot
Մանգան 0.42mg 0.174mg Endive
Սելեն 0.2µg 0.7µg Arrowroot
Վիտամին A 2167IU 19IU Endive
Վիտամին A, RAE 108µg 1µg Endive
Վիտամին E 0.44mg Endive
Վիտամին C 6.5mg 1.9mg Endive
Վիտամին B1 0.08mg 0.143mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.075mg 0.059mg Endive
Վիտամին B3 0.4mg 1.693mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.9mg 0.292mg Endive
Վիտամին B6 0.02mg 0.266mg Arrowroot
Folate, total 142µg 338µg Arrowroot
Վիտամին K 231µg Endive
Տրիպտոֆան 0.005mg Endive
Տրեոնին 0.05mg Endive
Իզոլեյցին 0.072mg Endive
Լեյցին 0.098mg Endive
Լիզին 0.063mg Endive
Մեթիոնին 0.014mg Endive
Ֆենիլալանին 0.053mg Endive
Վալին 0.063mg Endive
Հիստիդին 0.023mg Endive
Հագեցած ճարպ 0.048g 0.039g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.004g
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.087g 0.092g Arrowroot

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Endive Arrowroot
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
79%
Endive
35%
Arrowroot
Mineral Summary Score
21%
Endive
27%
Arrowroot

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Endive
Endive is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Endive
Endive is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 0.25g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.009g)
Which food is cheaper?
Arrowroot
Arrowroot is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients
  2. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: