Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +275%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +272.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +557.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +384.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +107.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +157.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +275%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +272.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +557.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +384.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +107.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +157.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +289%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +416%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +289%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +416%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +179.9%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89
հավասար Այլ - 1.31
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +179.9%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89
հավասար Այլ - 1.31

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +62.7%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +62.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Bit-o-honey
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 80.69g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 2g Bit-o-honey
Ճարպեր 2.68g 7.5g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 82.82g 80.89g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 375kcal Bit-o-honey
Շաքար 57.58g 48g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.2g Bit-o-honey
Կալցիում 18mg 35mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.75mg 0.2mg Fruit leather
Մագնեզիում 14mg 7mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 24mg 28mg Bit-o-honey
Կալիում 164mg 44mg Fruit leather
Նատրիում 403mg 295mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.19mg 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.171mg 0.026mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg 0.038mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 1.3µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 0IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg 0.3mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0.8mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.1mg 0.044mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.069mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.319mg 0.082mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.009mg Fruit leather
Folate, total 4µg 2µg Fruit leather
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 12.9mg 2.5mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg 0µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 5.5g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 1.03g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0.338g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.85g)
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 9.58g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 108mg)
Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: