Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +570.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +573.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +40.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +570.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +573.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +40.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +810%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +272.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +174.4%
հավասար Վիտամին A - 56
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +810%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +272.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +174.4%
հավասար Վիտամին A - 56
հավասար Վիտամին B2 - 0.11

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +754.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +924%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1039.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +754.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +924%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1039.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +785.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +900%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +785.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +900%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 51.76g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 2.68g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 82.82g 55.36g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 57.58g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 18mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 0.75mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 14mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 24mg 161mg Reeses cups
Կալիում 164mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 403mg 357mg Reeses cups
Ցինկ 0.19mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.171mg 0.24mg Reeses cups
Մանգան 0.184mg 0mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 1.4µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 56IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.56mg 0.15mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0.3mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.1mg 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 0.1mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.319mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.3mg 0.1mg Fruit leather
Folate, total 4µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0µg 0.26µg Reeses cups
Choline, total 12.9mg 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 18.2µg 2µg Fruit leather
Խոլեստերին 0mg 6mg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 10.73g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 10.41g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Նատրիում (difference - 46mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.08g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: