Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +238.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +73.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +394.7%
հավասար Պղինձ - 0.18
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +238.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +73.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +394.7%
հավասար Պղինձ - 0.18

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3470%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3470%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%
հավասար Վիտամին B2 - 0.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +766%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +773.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +766%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +773.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +504.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +687.3%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +504.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +687.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Reese's fast break
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 58.7g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 8.66g Reese's fast break
Ճարպեր 2.68g 23.42g Reese's fast break
Ածխաջրեր 82.82g 61.6g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 474kcal Reese's fast break
Շաքար 57.58g 53.08g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2.9g Reese's fast break
Կալցիում 18mg 61mg Reese's fast break
Երկաթ 0.75mg 0.96mg Reese's fast break
Մագնեզիում 14mg 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 24mg 130mg Reese's fast break
Կալիում 164mg 284mg Reese's fast break
Նատրիում 403mg 330mg Reese's fast break
Ցինկ 0.19mg 0.94mg Reese's fast break
Պղինձ 0.171mg 0.18mg Reese's fast break
Մանգան 0.184mg 0mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 0µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 40IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0.4mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.13mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.1mg
Վիտամին B3 0.1mg 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.319mg 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.3mg 0.07mg Fruit leather
Folate, total 4µg 39µg Reese's fast break
Choline, total 12.9mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg Fruit leather
Խոլեստերին 0mg 4mg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 8.23g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 4.5g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Նատրիում (difference - 73mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.58g)
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: