Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Gratin և Endive սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Gratin and Endive?

  • Gratin is richer in Ֆոսֆոր, Վիտամին B6, Պղինձ, and Կալցիում, yet Endive is richer in Folate, total, Մանգան, and Վիտամին B5.
  • Endive's daily need coverage for Folate, total is 33% higher.
  • Gratin has 99 times more Հագեցած ճարպ than Endive. Gratin has 4.733g of Հագեցած ճարպ, while Endive has 0.048g.

We used Potatoes, au gratin, home-prepared from recipe using butter and Endive, raw types in this comparison.

Infographic

Gratin vs Endive infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Gratin
5
:
3
Endive
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +128.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +303.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 36% 24% 15% 49% 35% 57% 19% 54%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +128.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +303.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Gratin
4
:
6
Endive
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +54.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +148.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +770%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +720.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1190.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 16% 0% 0% 33% 16% 27% 19% 24% 41% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +54.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +148.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +770%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +720.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1190.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gratin Endive
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gratin Endive Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.47g 0.25g Gratin
Սպիտակուցներ 5.06g 1.25g Gratin
Ճարպեր 7.59g 0.2g Gratin
Ածխաջրեր 11.27g 3.35g Gratin
Կալորիականություն 132kcal 17kcal Gratin
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 0.25g Gratin
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 3.1g Endive
Կալցիում 119mg 52mg Gratin
Երկաթ 0.64mg 0.83mg Endive
Մագնեզիում 20mg 15mg Gratin
Ֆոսֆոր 113mg 28mg Gratin
Կալիում 396mg 314mg Gratin
Նատրիում 433mg 22mg Endive
Ցինկ 0.69mg 0.79mg Endive
Պղինձ 0.16mg 0.099mg Gratin
Վիտամին A 264IU 2167IU Endive
Վիտամին E mg 0.44mg Endive
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 9.9mg 6.5mg Gratin
Վիտամին B1 0.064mg 0.08mg Endive
Վիտամին B2 0.116mg 0.075mg Gratin
Վիտամին B3 0.993mg 0.4mg Gratin
Վիտամին B5 0.387mg 0.9mg Endive
Վիտամին B6 0.174mg 0.02mg Gratin
Folate, total 11µg 142µg Endive
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 231µg Endive
Տրիպտոֆան 0.07mg 0.005mg Gratin
Տրեոնին 0.192mg 0.05mg Gratin
Իզոլեյցին 0.284mg 0.072mg Gratin
Լեյցին 0.443mg 0.098mg Gratin
Լիզին 0.381mg 0.063mg Gratin
Մեթիոնին 0.117mg 0.014mg Gratin
Ֆենիլալանին 0.254mg 0.053mg Gratin
Վալին 0.325mg 0.063mg Gratin
Հիստիդին 0.151mg 0.023mg Gratin
Խոլեստերին 23mg 0mg Endive
Տրանս ճարպ g 0g Gratin
Հագեցած ճարպ 4.733g 0.048g Endive
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.149g 0.004g Gratin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.276g 0.087g Gratin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gratin Endive
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15
Gratin
79
Endive
Mineral Summary Score
36
Gratin
19
Endive

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
30%
Gratin
8%
Endive
Carbohydrates
11%
Gratin
3%
Endive
Fats
35%
Gratin
1%
Endive

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Gratin
Gratin is lower in Շաքար (difference - 0.25g)
Which food is lower in glycemic index?
Gratin
Gratin is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is cheaper?
Gratin
Gratin is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Gratin
Gratin is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Endive
Endive is lower in Նատրիում (difference - 411mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Endive
Endive is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Endive
Endive is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.685g)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gratin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170442/nutrients
  2. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: