Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lychee և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lychee vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1450%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1940%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5187.3%
հավասար Սելեն - 0.6
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50% 8% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1450%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1940%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5187.3%
հավասար Սելեն - 0.6

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Lychee
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1853.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1853.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1975%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +152.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +305.6%
հավասար Այլ - 0.47
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1975%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +152.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +305.6%
հավասար Այլ - 0.47

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +676.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
28% 34% 38%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.12 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +676.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lychee Maple syrup
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lychee Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.23g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 0.83g 0.04g Lychee
Ճարպեր 0.44g 0.06g Lychee
Ածխաջրեր 16.53g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 66kcal 260kcal Maple syrup
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 15.23g 60.46g Lychee
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 0g Lychee
Կալցիում 5mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 0.31mg 0.11mg Lychee
Մագնեզիում 10mg 21mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 31mg 2mg Lychee
Կալիում 171mg 212mg Maple syrup
Նատրիում 1mg 12mg Lychee
Ցինկ 0.07mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.148mg 0.018mg Lychee
Մանգան 0.055mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0.6µg 0.6µg
Վիտամին E 0.07mg 0mg Lychee
Վիտամին C 71.5mg 0mg Lychee
Վիտամին B1 0.011mg 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 0.065mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.603mg 0.081mg Lychee
Վիտամին B5 0.036mg Maple syrup
Վիտամին B6 0.1mg 0.002mg Lychee
Folate, total 14µg 0µg Lychee
Վիտամին K 0.4µg 0µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g 0.011g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.017g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lychee Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25%
Lychee
26%
Maple syrup
Mineral Summary Score
11%
Lychee
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.092g)
Which food is lower in Շաքար?
Lychee
Lychee is lower in Շաքար (difference - 45.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lychee
Lychee is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $2.7)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: