Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել M&Ms Peanut և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

M&Ms Peanut vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +190%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +263.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +106.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +309.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +642.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +971%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.3%
հավասար Կալցիում - 104
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +190%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +263.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +106.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +309.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +642.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +971%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.3%
հավասար Կալցիում - 104

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3013%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +128.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +136.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +129.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.7%
հավասար Վիտամին B12 - 0.31
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3013%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +128.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +136.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +129.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.7%
հավասար Վիտամին B12 - 0.31

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +203.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1260.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +220.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2907.7%
հավասար Այլ - 1.45
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +203.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1260.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +220.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2907.7%
հավասար Այլ - 1.45

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1341.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2518.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.5%
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1341.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2518.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
M&Ms Peanut Chocolate pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient M&Ms Peanut Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.78g 18.49g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 9.57g 3.15g M&Ms Peanut
Ճարպեր 26.13g 1.92g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 60.48g 18.89g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 515kcal 105kcal M&Ms Peanut
Շաքար 50.75g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0.4g M&Ms Peanut
Կալցիում 102mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 1.16mg 0.4mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 69mg 19mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 190mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 347mg 168mg M&Ms Peanut
Նատրիում 50mg 284mg M&Ms Peanut
Ցինկ 1.76mg 0.43mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg 0.068mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg 0.062mg M&Ms Peanut
Սելեն 4.1µg 2.3µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 74IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 22µg 46µg Chocolate pudding
Վիտամին E 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին D 0IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0mg 0.8mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.063mg 0.034mg M&Ms Peanut
Վիտամին B2 0.106mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 3.362mg 0.108mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.627mg 0.274mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.09mg 0.038mg M&Ms Peanut
Folate, total 55µg 5µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg 0.31µg M&Ms Peanut
Choline, total 37.3mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg M&Ms Peanut
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 8mg 6mg Chocolate pudding
Տրանս ճարպ 0.328g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 10.169g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g 0.561g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g 0.132g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
M&Ms Peanut Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
M&Ms Peanut
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
57%
M&Ms Peanut
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 234mg)
Which food is lower in glycemic index?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in glycemic index (difference - 18)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 50.75g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.105g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: